Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Terminis de pagament

Per aquells contribuents que hagin optat per no domiciliar el seu rebut, el termini de pagament en període voluntari dels diferents tributs locals és el següent:
Concepte:
  • IBI Urbana del 30 d'abril al 17 d'agost de 2020.
  • IBI Rústica del 21 de setembre al 15 de desembre de 2020.
  • IAE del 21 de setembre al 15 de desembre de 2020.
  • IVTM (vehicles) del 28 de febrer al 25 de maig de 2020.
  • Taxa per a la recollida d'escombraries del 21 de setembre al 15 de desembre de 2020.

El cobrament dels diferents tributs de l'ajuntament de Cabanabona està gestionat per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació Provincial de Lleida. La declaració de l’estat d’alarma, a causa de la COVID 19, ha comportat la modificació del calendari de cobrança dels tributs per a l'exercici 2020, prorrogant el seu termini de pagament en voluntària.