Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Notícies

ACTUACIÓ RELATIVA AL PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA DE L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS DE LLEIDA PER L’ANY 2023

ACTUACIÓ RELATIVA AL PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA DE L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS DE LLEIDA PER L’ANY 2023

S’informa que per Decret de la Presidència núm. 800, de 13 de juliol de 2023 (BOP núm. 139 de 18 de juliol de 2023), es va aprovar definitivament el Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per l’any 2023, en el qual s’ha concedit a l’Ajuntament de Cabanabona un ajut de 4.149,00 euros per a finançar diverses actuacions en l’àmbit de la cultura al municipi de Cabanabona

ACTUACIÓ RELATIVA AL PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN MATÈRIA D’ARRANJAMENT DE CAMINS, GENER 2023- JUNY 2024

ACTUACIÓ RELATIVA AL PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN MATÈRIA D’ARRANJAMENT DE CAMINS, GENER 2023- JUNY 2024

S’informa que en la sessió ordinària del Ple de la Diputació de Lleida núm. 2, de 16 de febrer de 2023, es va acordar l’aprovació inicial del Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins, gener 2023 – juny 2024, la qual va ser aprovada definitivament al BOP en data 28 de març de 2023, en el qual s’ha concedit a l’Ajuntament de Cabanabona un ajut de 15.487,41 euros per a finançar despeses corrents derivades de l’arranjament de diversos camins de titularitat municipal.

ANUNCI ACTUACIÓ RELATIVA AL PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DEL TERRITORI DE LLEIDA 2022 – 2023

ANUNCI ACTUACIÓ RELATIVA AL PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DEL TERRITORI DE LLEIDA 2022 – 2023

S’informa que, el Ple de la Diputació de Lleida, en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2022, va aprovar inicialment el Pla de cooperació municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023 i que en data 23 de setembre de 2022 es va realitzar la seva publicació definitiva al BOP atorgant a l’Ajuntament de Cabanabona l’import de 66.723,84 euros, per tal de dur a terme les següents actuacions: instal·lació fotovoltaica en coberta a l'edifici de la Rectoria, amb un pressupost d’execució de contracte estimat de 26.000 euros (IVA inclòs) i urbanització de la plaça de la Rectoria, amb un pressupost d’execució de contracte estimat de 40.723,84 euros (IVA inclòs).

ACTUACIÓ RELATIVA AL PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L’ÀMBIT DE LA SALUT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, ANUALITAT 2023

ACTUACIÓ RELATIVA AL PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L’ÀMBIT DE LA SALUT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, ANUALITAT 2023

S’informa que per acord del Ple de la Diputació de Lleida núm. 10/2023 celebrat en sessió de caràcter extraordinari de data 27 de juliol de 2023, es va aprovar inicialment el Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2023, en el qual s’ha concedit a l’Ajuntament de Cabanabona un ajut de 6.769 euros per a finançar diverses despeses corrents en l’àmbit de la salut efectuades durant l’exercici 2023.

ACTUACIÓ RELATIVA AL PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER A FER FRONT A LES DESPESES CORRENTS DELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DEL TERRITORI DE LLEIDA, PER A L’EXERCICI 2023

ACTUACIÓ RELATIVA AL PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER A FER FRONT A LES DESPESES CORRENTS DELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DEL TERRITORI DE LLEIDA, PER A L’EXERCICI 2023

S’informa que per Decret de la Presidència número 2023/3467 de 6 de setembre de 2023, es deixa constància de l’aprovació definitiva del Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses corrents dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida, per a l’exercici 2023, a través del qual la Diputació de Lleida ha concedit a l’Ajuntament de Cabanabona un ajut de 19.724,20 euros per a finançar diverses despeses corrents efectuades durant l’exercici 2023.